Utbildningar

 
Svenska Räddningsprodukter erbjuder utbildningar med erfarna instruktörer med många års erfarenhet från utryckande tjänst, samtliga instruktörer från oss är godkända från HLR-rådet.

 

  • Vuxen HLR

För dig som vill lära dig grundläggande HLR erbjuder vi kursen Vuxen- HLR.  Vi erbjuder även utbildning med hjärtstartare. I den lär du dig HLR och får en introduktion till hur en hjärtstartare fungerar. Efter en kurs ska du kunna påbörja HLR och våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp. I kursen ingår också hur du hjälper till vid luftvägsstopp. Den här kursen bör alla gå!

  • D-HLR

Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Den här kursen är avsedd för dem som blir larmade till ett hjärtstopp i sitt yrke. Det gäller till exempel räddningstjänst, väktare, personal på badhus eller företag som har hjärtstartare

  • Barn HLR/Barnolycksfall

Utbildningen innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att kunna hantera allvarliga situationer.

  • Första Hjälpen L-ABC(DE)

Första hjälpen utbildningar anpassade speciellt för Ert företag/verksamhet.

 

  • Instruktörsutbildningar Barn-HLR

Instruktörsutbildningens syfte är att utbilda instruktörer som i sin tur skall hålla grundutbildningar i barn-HLR för allmänheten enligt HLR-rådets gällande riktlinjer.

 

 

 

 KONTAKTA OSS FÖR mer info!