Kontakt

Svenska Räddningsprodukter AB

Solängsgatan 4

SE-733 33  SALA

Besöksadress:

Bergslagsgatan 1

SE-733 31  SALA

Orgnr: 556949-0187


Försäljning/Kundservice

kundservice@svenskaraddningsprodukter.se


Företagsledning

 

Offerter/Försäljning


Fredrik Forsberg
Tel: 073-655 00 27
E-post: fredrik@svenskaraddningsprodukter.se
Magnus Andersson
Tel: 070-325 71 79
E-post: magnus@svenskaraddningsprodukter.se

 

Patrik Sundberg
Tel: 073-925 68 47
E-post: patrik@svenskaraddningsprodukter.se

 


Utbildningar

Utbildningsansvarig

Fredrik Forsberg
Tel: 073-655 00 27
E-post: fredrik@svenskaraddningsprodukter.se

 

 

 


Karta till  Svenska Räddningsprodukter AB (produktion/lager):

Räddnings produkter